Đảng ta hết lòng, hết sức vì dân

Đảng ta hết lòng, hết sức vì dân

Mới đây, Nguyễn Nhơn đã cho đăng tải bài viết “vào đảng cho trong sạch quần chúng” trên Rfatiengviet.org với nội dung xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi xấu cá nhân các đảng viên. Y mỉa mai rằng: Những người vào Đảng suy cho cùng là đều nhằm mục đích cầu lợi cá nhân, và do vậy, khi mỗi người được kết nạp đảng thì quần chúng lại “bớt đi” được một cá nhân tư lợi, trong sạch hơn một phần!

Đảng ta hết lòng, hết sức vì dân

Thật đáng mỉa mai là khi Nguyễn Nhơn viết ra những câu đó, thì y đã tự bộc lộ để mọi người nhận thấy rằng: chính y là người vô đạo đức, không những tư lợi cá nhân mà còn vô cùng xấu xa về ý đồ chính trị. Rõ ràng, hoàn toàn hắn không phải là một người “vô tư”, “khách quan” mà đã và đang lên tiếng vì những thế lực chính trị nào đó đi ngược lại với nguyện vọng chính đáng của đông đảo nhân dân Việt Nam.

Ngay từ trong những ngày Đảng ta còn rất non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập, rèn luyện Đảng ta đã lưu ý với mọi đảng viên: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài” và “vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Chính vì vậy, việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi quần chúng là rất quan trọng. Chỉ cần có ý đồ tư lợi cá nhân hay mục đích chính trị xấu, không phục vụ sự nghiệp cách mạng, thì cá nhân đó sẽ không bao giờ được chấp nhận vào Đảng. Nhưng vào Đảng rồi hoàn toàn không phải là đã xong xuôi. Đảng ta có rất nhiều quy định và hệ thống tổ chức chặt chẽ để sẽ kịp thời phát hiện và thải loại những cá nhân trong quá trình công tác mất đi động lực phấn đấu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thực tiễn những thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta từ khi thành lập Đảng đến nay đã chứng minh một luận điểm: Đảng ta có đội ngũ đảng viên hùng hậu, có chất lượng tốt, luôn hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân, vì dân tộc. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2020 đạt 342,7 tỷ đô la Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần, lên mức 3.512 USD; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Công nghiệp phát triển khá nhanh, tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ liên tục tăng và hiện nay chiếm khoảng 85% GDP. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, năm 2020 đạt trên 540 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 280 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối tăng mạnh, đạt 100 tỷ USD vào năm 2020. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đăng ký đạt gần 395 tỷ USD vào cuối năm 2020. Rõ ràng, nếu một đảng mà đội ngũ đảng viên chỉ toàn những người tư lợi, thiếu phẩm chất đạo đức, không vì nước, vì dân thì làm sao có thể lãnh đạo đất nước giành được những thành tựu to lớn như vậy?

          Bởi thế, những luận điệu của Nguyễn Nhơn hoàn toàn chỉ là sự xuyên tạc, ý đồ chính trị xấu xa. Mọi người cần cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không tin theo Nguyễn Nhơn.

QUYẾT THẮNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *