Chuyện vỉa hè Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Chuyện vỉa hè Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Chuyện vỉa hè Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Mỹ: “mấy ông bảo vệ mà súng ống ít thế ah ?”

Việt: “Súng ống nhiều để làm gì ?”

Mỹ: “Có thằng nào tấn công thì lấy gì chống đỡ ?”

Việt: “Ah trước có thằng đòi đập Lăng Hồ Chủ tịch, có điều mới ra đến cổng đã bị Dân xứ tôi vây đánh, đến nổi bọn tôi phải ra can ngăn mới cứu được mạng tay đó… ông bạn nghĩ bọn này cần súng nhiều để làm gì nữa.”

Mỹ: *??????* Sao hay thế ?!

Việt: “Khi nào mấy ông Độc Đảng đi sẽ biết… Mà thôi làm quả ảnh lưu niệm cái”

FB Bão Lửa

Nguồn: Loa Phường

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *