Luận điệu xuyên tạc không mới của Nguyễn Văn Đài

Luận điệu xuyên tạc không mới của Nguyễn Văn Đài

Nguyễn Văn Đài, một luật sư vô dụng vì không được xã hội Việt Nam trọng dụng đã bất chấp luân thường đạo lý quay lại thóa mạ, chửi bới chính xã hội đã nuôi dạy y thành người. Mục đích việc làm của Đài và “Hội anh em dân chủ” do Đài làm chủ tịch cũng chỉ vì những đồng đola bẩn thỉu mà các tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, Đức thí hủi cho chúng. Nội dung bài viết dưới đây là một minh chứng…

Ngày 7/02/2023 facebook Luật sư Nguyễn Văn Đài có bài bình luận:”Nguyễn Phú Trọng dùng Quy định 96 về lấy phiếu tín nhiệm để thanh trừng nội bộ? Thị trường phiếu tín nhiệm bắt đầu sôi động?”

Luận điệu xuyên tạc không mới của Nguyễn Văn Đài

Đây là một bài bình luận rất phản động, xuyên tạc và náo toét của Nguyễn Văn Đài. Trong bài bình luận Đài luôn phát ngôn thiếu văn hóa. Một Luật sư được ăn học nhưng cách xử sự không có một chút văn hóa nào. Người Việt nam với lịch sử văn hóa lâu đời thấm sâu trong nguồn cội không thể gọi một chính trị gia, một vị lãnh tụ của Đảng, một người nhiều tuổi bằng cha, chú của Đài nhưng Đài luôn gọi với những từ ngữ rất náo xược; Đó chỉ là ngôn từ của những kẻ đi buôn mà thôi (Những con buôn dân chủ) theo cách gọi của Phạm Đoan Trang một con buôn dân chủ trong “Hội anh em dân chủ” do Đài cầm đầu. Với một kẻ vô văn hóa như Đài mà cũng đòi là Nhà hoạt động dân chủ, vì cái nọ, vì cái kia. Nó hoàn toàn đi ngược lại với cách xử sự của người Việt, khi gọi kẻ thù đến cướp nước mình là “Ngài”. Đài là người được sinh ra trên đất Việt nhưng không thể sống trên đất Việt, phải đi tha phương cầu thực xin đồ thừa của người Đức và các thế lực phản động lưu vong ở nước ngoài. Nguyễn Văn Đài một kẻ vong ơn bội nghĩa có lẽ chưa bao giờ tự hỏi lòng mình rằng Đất mẹ của mình ở đâu? Ai nuôi dưỡng mình trưởng thành? Ai đã dưỡng dục mình thành người, để rồi được mang cái danh “luật sư” hão? Được đào tạo bài bản, có nhận thức tốt đáng lẽ Đài phải tự hỏi mình đã làm gì cho quê hương nơi đã sinh thành ra mình hay chưa? Nhưng không, Đài không phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, mà sẵn sàng vi phạm pháp luật, phản bội Tổ quốc, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đài không từ một thủ đoạn nào để nói xấu bôi nhọ chế độ, bôi nhọ lãnh tụ, các chính khách ở Việt Nam, đòi thay đổi Chế độ cộng sản ở Việt Nam…. Nguyễn Văn Đài, một luật sư vô dụng vì không được xã hội Việt Nam trọng dụng đã bất chấp luân thường đạo lý quay lại thóa mạ, chửi bới chính xã hội đã nuôi dạy y thành người. Mục đích việc làm của Đài và “Hội anh em dân chủ” do Đài làm chủ tịch cũng chỉ vì những đồng đola bẩn thỉu mà các tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, Đức thí hủi cho chúng.

Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.Việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm. Lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ; Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định. Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch và vững mạnh đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu:” Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Trong những năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo công cuộc đổi mới thành công trên tất cả các lĩnh vực mà bằng chứng là Đất nước giữ vững được độc lập, an ninh chính trị ổn định, an toàn; đối ngoại được mở rộng; môi trường dần được cải thiện; đời sống của nhân dân được nâng lên rõ dệt, chỉ số hạnh phúc của người dân từng bước được nâng cao và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao nhất là sau khi ta chiến thắng đại dịch COVID-19. Sau 25 năm, thu nhập đầu người Việt Nam đã cao gấp 9,75 lần, tăng 54 hạng (từ 175 lên 121, trong Asean vượt qua Philippines) và về qui mô nền kinh tế lớn gấp 12,9 lần, vượt qua 21 quốc gia (trong Asean có Singapore và Malaysia). Việt Nam đã đưa nền kinh tế tăng gấp 10 lần cả về qui mô lẫn mức sống của người dân, tăng 21 hạng về qui mô nền kinh tế và tăng 54 hạng về thu nhập đầu người (thịnh vượng) trên bảng xếp hạng các quốc gia. Quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội đã từng bước được phát huy, góp phần tích cực động viên nhân dân phấn khởi đẩy mạnh lao động sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc mở rộng hơn, được xây dựng và củng cố vững chắc hơn.

Vậy mà Đài lại cho rằng:”Quy định 96 của BCT Đảng Cộng sản Việt Nam là một trò lừa dối người dân; đó chỉ là cái cớ để thanh trừng nội bộ, lôi kéo bè phái của các nhóm lợi ích trong bộ máy Đảng, Nhà nước Việt Nam mà thôi”. Đây là một sự bóp méo, xuyên tạc, nói xấu bôi nhọ chế độ, bôi nhọ lãnh tụ, các chính khách ở Việt Nam, tiếp tay cho các thế lực phản động hòng thay đổi chế độ ta.

Nguyễn Văn Đài sinh năm 1969 tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình công chức. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, không đỗ đại học, Nguyễn Văn Đài đã đi học Trung học Kỹ thuật điện ở Sóc Sơn – Hà Nội. Đài từng làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Đức trong một thời gian. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Nguyễn Văn Đài trở về Việt Nam năm 1990 và theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Năm 1995, tốt nghiệp đại học, làm việc cho một số văn phòng luật sư… Đài tuy được đào tạo là một luật sư nhưng do không có đủ phẩm chất, đạo đức mà không được xã hội trọng dụng; Năm 1997, tự ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI nhưng không trúng cử; bị lóa mắt trước những đồng Đôla của các thế lực phản động mua chuộc mà mang danh nghĩa là nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam nhưng thực chất là một trong những con buôn dân chủ mà dấn thân vào con đường tội lỗi, tiếp tay cho kẻ thù chống phá Đảng và nhà nước ta. 

Năm 2007, Nguyễn Văn Đài đã bị xử tù 4 năm về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, thời gian quản chế 4 năm, từ ngày 16.12.2015 Nguyễn Văn Đài lại bị bắt giam và đến tháng 4 năm 2018, Đài bị xử tù 15 năm, quản chế 5 năm với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Móc nối với các tổ chức nhân quyền quốc tế chống phá Việt Nam, ép chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho Nguyễn Văn Đài. Đêm 7/06/2018, Luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà được đưa ra khỏi nhà tù tới sân bay quốc tế Nội Bài để sang Đức xin tị nạn chính trị. “Hội anh em dân chủ” do Đài phụ trách là một trong các tổ chức phản động của Đảng Việt Tân hoạt động cả trong nước và lưu vong ở nước ngoài, phương pháp hoạt động là tập trung nói xấu, vu cáo, bịa đặt, tung tin thất thiệt…làm tổn hại tới uy tín của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, và các lãnh tụ của Việt Nam; cổ súy biểu tình gây rối làm mất trật tự an ninh chính trị, trật tự am toàn xã hội… Các thành viên của hội anh em dân chủ như: Lê Thu Hà, Nguyễn Lân Thắng, Mạc Văn Trang, Phạm Đoan Trang, Phạm Minh Vũ, Lê Quốc Quân, Nguyễn Thúy Hạnh….phần lớn đã bị bắt, phạt tù.  Nguyễn Văn Đài thật là bỉ ổi… Đài và số còn lại chúng xẽ phải chịu tội trước pháp luật trong tương lai không xa…

TUÂN. NGUYỄN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *