2064. Tên phản động Nguyễn Hồng Nguyên ra toà về tội Nói xấu Bác Hồ và xuyên tạc trên FB (VH2)

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *