Doãn Như Lân 81 (DNL81) Trum: “Được đón tiếp Thủ tướng VN là niềm vinh dự lớn đối với tôi”

Xem video Doãn Như Lân 81 (DNL81) Trum: “Được đón tiếp Thủ tướng VN là niềm vinh dự lớn đối với tôi”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *