Vụ: BUDDHA BAR

Vụ: BUDDHA BAR

Dư luận phẫn nội vì vụ một vũ trường ở TP Hồ Chí Minh đặt tên doanh nghiệp là Buddha Bar, còn gọi là Buddha – Grill.

Vì sao quận cấp giấy phép hoạt động cho quán này với tên hiệu “Buddha” (Đức Phật)?

Vụ: BUDDHA BAR

Ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2, TP.HCM cho biết quán này đăng ký trong giấy phép kinh doanh với tên “Bvddha bar” chứ không phải “Buddha”. Do vậy việc đăng ký tên hiệu này không sai.

Đúng là… lưu manh. Đặt tên doanh nghiệp dám nhái cả những từ Thiêng liêng của Tôn giáo.

Câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra nếu như doanh nghiệp đăng ký đặt tên là Thienchva? Chắc chắn những người theo Công giáo sẽ không để yên cho cả Đơn vị cấp phép và Doanh nghiệp.

Sài Gòn từng dính một vụ tương tự khi một vũ trường đặt tên là Mecca và với sức ép tôn giáo, ngoại giao, chủ vũ trường đã buộc phải đổi tên.

Đơn vị cấp phép nếu nói là làm đúng luật là vô chính trị. Bởi hoạt động của doanh nghiệp, ngoài việc tôn trọng các quy định của pháp luật thì còn phải tôn trọng các quy ước văn hóa, quy tắc ứng xử nữa.

P/s: Đã đến lúc sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2010/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp.

Khoai@

Nguồn: Tre làng

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *