[TQH 4] Hễ có lãnh đạo VN sang, quý vị lại cầm cờ vàng biểu tình, người Mỹ họ coi thường

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *