Biết tin Trương Văn Dũng bị công an mời làm việc, bạn thân của ông ta nói gì?

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *