Chiêu Trò Cũ Của Các Tay Bút Phản động

Chiêu trò cũ của các tay bút phản động

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cốt lõi của công cuộc đổi mới và phát triển của Đảng ta. Những thành tích và kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua đã được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, đúc kết lại trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Bên cạnh đó chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng vẫn còn không ít những con sâu làm giàu nồi canh làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và thiệt hại cho đất nước.

Chiêu trò cũ của các tay bút phản động

Trên trang chủ Facebook Việt Tân ngày 28 tháng 5 năm 2024 đã đưa nội dung bài viết của tác giả vô danh. Bài viết đã chủ động đưa ra nhìn nhận cảm quan của tác giả vô danh, vậy thực chất vấn đề cùng mục đích là gì? Với quan điểm và góc nhìn của bản thân tôi nhìn nhận và phản bác vấn đề này như sau:

Hiện nay cá nhân, tổ chức phản động trong và ngoài nước như: Việt Tân, Hội anh em dân chủ; các hãng truyền thông nước ngoài như VOA, BBC đang tích cực chông phá Đảng và Nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, tôn giáo, dân tộc đặc biệt là trong lĩnh vực tham nhũng và tiêu cực của cá nhân, tổ chức nhất là những người có chức có quyền nhằm diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ xóa bỏ chế độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Trong thực tiễn vẫn còn các vi phạm của cá nhân và tổ chức như tình trạng con ông cháu cha hay bổ nhiệm thần tốc, tham ô, tham nhũng nhưng đấy cũng chỉ là những hạn sạn và đều được xử lý nghiêm minh và thích đáng. Chúng ta thấy, tác giả chỉ đưa ra nhìn nhận cá nhân thiếu toàn diện, mang tính chất tiêu cực, với cảm quan cá nhân vô căn cứ để đánh tráo những cái vi phạm thành dư luận thông qua đó tác giả vô danh bằng các lời nói phản ánh sai sự thật, xuyên tạc, chống phá, công kích, đả phá kịch liệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố thêm niềm tin của nhân dân.

Tại sao tác giả vô danh lại cố tình nhìn nhận sai sự thật? Thực chất đây là hành động cố tình của tác giả, cố tình phiến diện, sai lệch, để quy chụp và hướng lái dư luận nhằm mục đích tạo dư luận xấu, gây chia rẽ đoàn kết nhân dân với Đảng, giảm uy tin của Đảng. Thông qua đó, chúng ta đều nhận thức ra vấn đề tác giả vô danh và các đối tượng bất mãn, hận thù dân tộc, cơ hội chính trị; chúng vẫn luôn tạo cớ và lợi dụng vào các vấn đề như: “đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” để chống phá Đảng ta.

Chúng ta không được chủ quan, nóng vội, được thỏa mãn và né tránh, cầm chừng mà thật kiên trì, đấu tranh không ngừng nghỉ; vừa phải kiên quyết phát hiện, xử lý, vừa phải kiên trì giáo dục, quản lý, ngăn ngừa, răn đe, không để xảy ra những tiêu cực; đồng thời phải cảnh giác, đấu tranh với những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Quý bạn đọc hãy hết sức cảnh giác khi đọc các bài viết để tránh vướng vào vòng lao lý không đáng có.

VĂN ĐẠI

Theo  Đấu trường dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *