Thực Chất “chủ Trương Canh Tân đất Nước” Của Tổ Chức Khủng Bố “việt Tân”

Thực chất “chủ trương canh tân đất nước” của tổ chức khủng bố “Việt tân”

Thời gian gần đây, trên trang “Việt Tân” và các trang mạng xã hội, tổ chức khủng bố “Việt Tân” liên tục phát các tán các tài liệu, bài viết, video trong đó chúng rêu rao, ngụy tạo, tuyên truyền những luận điệu mị dân, lừa phỉnh, như: vận động toàn dân để canh tân đất nước”,Đảng Việt Tân là nơi tụ họp của mọi con dân Việt Nam để canh tân đất nước”, “Việt Tân là một tập hợp những người Việt yêu dân chủ với Khát Vọng Canh Tân con người Canh Tân Việt Nam qua các hoạt động đấu tranh bất bạo động” Thực chất cái gọi là chủ trương canh tân đất nước của tổ chức khủng bố “Việt Tân” là chiêu trò giả tạo, ngụy biện, lừa bịp, nhằm lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, nhà nước, xuyên tạc, phủ nhận đường lối và thành tựu đổi mới đất nước gần 40 năm qua trên tất cả các mặt của đời sống xã hội.

Thực chất “chủ trương canh tân đất nước” của tổ chức khủng bố “Việt tân”

Về chính trị “Việt Tân” vu khống, cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam là chế độ độc tài chuyên chế”; “chủ trương bất bạo động để tháo gỡ độc tài”; và rằng, “Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị quần chúng đào thải và đất nước sẽ hồi sinh trong một thể chế tự do dân chủ và nhân quyền được tôn trọng”; “canh tân đất nước không chỉ là cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài Cộng sản, mà còn là cuộc đấu tranh cách mạng Canh Tân Việt Nam để xây dựng lại con người và nước Việt Nam mới”. Đây là những luận điệu tuyên truyền cổ súy, thúc đẩy “đa nguyên đa đảng”, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin gia nhập cái gọi là “Việt Nam cái tâm cách mạng đảng” nhằm thay thế, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng còn xuyên tạc một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự trong Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) của Đảng và cho rằng “Việt Nam đang chuẩn bị quá trình chuyển giao quyền lực ở thượng tầng kiến trúc”, “quy trình công tác cán bộ chẳng qua là sự đấu đá giữa các phe cánh trong Đảng”… nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị ở nước ta, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và làm tan rã hệ thống chính trị ở nước ta. Song, dù có tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì “các nhà dân chủ Việt Tân” cũng không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới gần 40 năm do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo và chứng minh rằng: “sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Đó là chân lý không bao giờ thay đổi.

Về kinh tế, tổ chức khủng bố “Việt Tân” chủ trương “canh tân đất nước” bằng cách ra sức tuyên truyền, cổ vũ cho kinh tế thị trường tự do tư bản chủ nghĩa và cho rằng: “đã là kinh tế thị trường thì cần gì phải “định hướng”, cần gì phải có “sự quản lý của nhà nước” chỉ cần hoạt động theo các quy luật kinh tế của thị trường là đủ”… nhằm phá hoại và phủ nhận đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hướng, lái nền kinh tế ở nước ta trở thành nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Để thực hiện mưu đồ đó, chúng tìm mọi cách đẩy mạnh tư nhân hóa nhằm thay đổi bản chất nền kinh tế ở nước ta, nhất là đòi Việt Nam “phải thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai hoặc thừa nhận chế độ đa sở hữu đất đai xóa bỏ sở hữu toàn dân để phát triển kinh tế” tiến tới xóa bỏ chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Về đối ngoại, tổ chức khủng bố “Việt Tân” cho rằng: “Cộng sản Việt Nam sẽ chuyển hướng thân Trung Quốc và Nga sau những vụ thanh trừng ở cấp cao”, “muốn phát triển đất nước Việt Nam phải chọn bên” “chọn phe”. Có thời điểm chúng lại xuyên tạc rằng: “Người dân Việt Nam không có cảm tình với Trung Quốc, nhưng lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhất quyết thân thiện với Trung Quốc, đi ngược với ý tưởng của toàn dân. Như thế là ý Đảng không hợp với lòng dân”… nhằm thực hiện âm mưu chia rẽ mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, hòng tạo ra thế đối đầu; đồng thời, đẩy Việt Nam vào thế bị động trong hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại; gây sức ép đòi Việt Nam phải từ bỏ Đường lối đối ngoại đang thực hiện sang một chính sách đối ngoại lệ thuộc, phụ thuộc vào bên ngoài và đi ngược lại với lợi ích quốc gia – dân tộc và nhân dân ta. Trên thực tế, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán thực hiện “đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại…, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Việt Nam không chọn bên, không chọn phe, mà chọn lẽ phải, công lý, nhân phẩm, độc lập, tự chủ, góp phần thúc đẩy hòa bình, phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Đó mới là chân lý.

Về quốc phòng, an ninh, “Việt Tân” luôn ra rả rằng “chủ trương bất bạo động”, “cứu Nguy cho đất nước”… nhưng “Việt Tân” lại hành động hoàn toàn trái ngược. Trên thực tế, ngay sau khi thành lập, “Việt Tân” đã tổ chức tuyển mộ, huấn luyện cho thành viên cách sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, để tìm mọi cách tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin …; tiến hành các chiến dịch “Đông Tiến 1”, “Đông Tiến 2”, “Đông Tiến 3” đưa các toán vũ trang, từ Thái Lan xâm nhập qua Lào, Campuchia về Việt Nam để lập “mật cứ” tiến hành hoạt động bạo loạn, khủng bố. Ở nước ngoài “Việt Tân” thành lập “đội sát thủ K9” do các thành viên cốt cán cầm đầu, chuyên tiến hành khủng bố, thủ tiêu những nhà báo gốc Việt đưa tin, vạch mặt hoạt động lừa đảo kiều bào của đồng bọn. Hiện nay, “Việt Tân” đang tiếp tục chiêu mộ, huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, trật tự, sẵn sàng gây bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin; đưa người ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện, tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về phương thức, hoạt động khủng bố, phá hoại; tán phát lên mạng internet hướng dẫn cách chế tạo bom xăng, vật liệu nổ,… những hành động phản động, hại nước, hại dân ấy đã được các cơ quan chức năng của Việt Nam phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm theo đúng pháp luật. Không những thế, “Việt Tân” còn lập hàng chục nghìn tài khoản “ảo”, để tuyên truyền, công kích, lôi kéo những người dân tham gia các “hội, nhóm” trá hình trên không gian mạng; sử dụng danh nghĩa “phản biện xã hội”, “đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ” … nhằm xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta; kích động tư tưởng, thái độ thù địch, bất mãn chế độ của một số phần tử thuộc chế độ cũ; gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của Nhân dân. “Việt Tân” còn phát tán nhiều video và tài liệu bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ công an nhân dân, xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân hòng “thay thế” lực lượng vũ trang nhân dân bằng các tổ chức phản động của chúng để tiến hành các hoạt động lật đổ chính quyền Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Về tư tưởng, văn hóa, xã hội, dân chủ, nhân quyền, tổ chức khủng bố “Việt Tân” ra sức tuyên truyền, cổ suý cho những luận điệu lừa bịp, xảo trá, như: “canh tân đất nước để Việt Nam giàu mạnh và có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế” “giành tự do cho người dân”. Ở nước ngoài, “Việt Tân” ra sức lợi dụng các hoạt động từ thiện, lập ra “sáng kiến vì lương tâm Người Việt hải ngoại”, thông qua cái gọi là “học bổng xã hội dân sự Voice”, “cam kết giúp các học viên trở thành công dân tích cực, giàu tinh thần cộng đồng, được trang bị các kiến thức nền tảng để có thể tham gia và các hoạt động xã hội”. Ở trong nước, “Việt Tân” nuôi dưỡng các hội, nhóm trá hình, như: “Hội Cựu lao động Đài Loan”, “Hội nhóm dân oan” “Công đoàn doanh nhân tri thức”, “Văn phòng truyền thông công giáo”,”Câu lạc bộ nhà báo tự do”, “Phong trào chống tham nhũng” nhằm đối đầu với các tổ chức chính trị – xã hội ở nước ta.

Về vấn đề tôn giáo, dân tộc, lợi dụng các hoạt động tôn giáo “Việt Tân” đã phát tán luận điệu “khởi nghiệp tâm linh” và cho rằng “không phải chính quyền cởi mở hơn với tôn giáo mà tôn giáo là cơ hội để tiền đẻ ra tiền”, xuyên tạc Quan điểm, chính sách của Đảng nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo. Cùng với đó, “Việt Tân” còn phát động phong trào “Chiến dịch trả thù những người Khmer Crôm hoạt động vì quyền của người bản địa” để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… lừa phỉnh một bộ phận thanh niên, dẫn dắt, xúi giục người dân tham gia vào các hoạt động sai trái, vi phạm pháp luật, tập hợp lực lượng đối lập để chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây mất ổn định chính trị – xã hội. Đơn cử như núp dưới danh nghĩa “20 tổ chức xã hội dân sự”, “Việt Tân” đã ra sức kêu gọi, kích động, lôi kéo người dân tham gia gây rối, biểu tình ở 4 tỉnh miền Trung năm 2016, Bình Thuận, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội năm 2018, Đắk Lắk năm 2023,… Điều đó đã chứng minh cho sự lật lọng, dối trá và lộ rõ bộ mặt phản dân, hại nước, phá hoại có chủ đích, được tính toán, chứ không phải là “chủ trương cánh tân đất nước” của tổ chức khủng bố “Việt Tân”.

Như vậy, thực chất cái gọi là “chủ trương canh tân đất nước” của tổ chức khủng bố “Việt Tân” nhằm phủ nhận đường lối đổi mới của Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, phản bác làm thất bại những luận điệu của chúng, góp phần bảo vệ và thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng bạn bè năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh Hằng mong muốn.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân kiên quyết không làm theo sự chỉ đạo hoặc tham gia vào các hoạt động của tổ chức “Việt Tân”; không tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia tài trợ hoặc nhận tài trợ của “Việt Tân”; không tham gia vào các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt Tân” tổ chức… góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của “Việt Tân”. Cùng với đó, cần tập trung nghiên cứu, bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối đổi mới đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh dân chủ không bằng, văn minh, phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Trường – Nguyễn Thành (Đấu trường dân chủ)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *