Cảnh giác trước luận điệu chống phá công tác nhân sự của Đảng

Cảnh giác trước luận điệu chống phá công tác nhân sự của Đảng

Theo QSĐP – Như thường lệ, trước mỗi thềm Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, những phần tử xấu, cơ hội, phản động lại “mượn gió bẻ măng” lan truyền thông tin xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu cán bộ, đảng viên như: thêu dệt về bí mật đời tư, bịa đặt về tình hình sức khỏe, đạo đức, lối sống của cán bộ; bóp méo các thông tin, vu khống các bước của quy trình nhân sự là “đấu đá phe phái”, “lợi ích nhóm”… hòng gây hoang mang, gieo rắc hoài nghi trong Nhân dân, chia rẽ nội bộ, phá hoại công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác nhân sự nói riêng. Họ bịa đặt trắng trợn, tung hỏa mù, gây rối không khí và tâm trạng xã hội, kích động tâm lý tiêu cực, gây hoang mang trong dư luận, nhằm làm tổn hại đến niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, làm suy giảm uy tín của một số cán bộ lãnh đạo cấp cao, tác động đến vai trò giám sát của quần chúng đối với công tác nhân sự đại hội Đảng.

Cảnh giác trước luận điệu chống phá công tác nhân sự của Đảng

Chúng ta đều biết, mỗi đảng chính trị, đảng cầm quyền ở bất kỳ quốc gia hay thể chế chính trị nào đều phải bầu ra bộ máy lãnh đạo của đảng và tiến hành công tác lựa chọn, bầu cử bộ máy lãnh đạo, người đứng đầu dưới các hình thức dân chủ trực tiếp hay gián tiếp. Đây là công việc quan trọng và được thực hiện theo một quy định, quy trình hết sức chặt chẽ. Ngày 7/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TW về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031). Công tác nhân sự của Đảng đang được tiến hành thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, dày công chuẩn bị, xác định đây là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển vững mạnh của đất nước. Công tác nhân sự của Đảng được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, khoa học, được chuẩn bị công phu, cách làm cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc xây dựng Đảng vốn là sức mạnh, tiến bộ, phát huy được nguyện vọng, ý chí tập thể, thể hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số. Từ đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra những cán bộ ưu tú, gương mẫu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong thời kỳ mới.

Công tác quy hoạch chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đặc biệt quan trọng, nhưng cũng rất nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, uy tín, danh dự và lợi ích của mỗi con người, mỗi cán bộ, đảng viên. Để có thể chọn được những cán bộ lãnh đạo, nhất là ở cấp chiến lược vừa có đức, vừa có tài, bảo đảm đủ các tiêu chuẩn đã đề ra, thời gian qua, các cơ quan làm công tác nhân sự đã phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự. Phải quy hoạch, giới thiệu và bầu cho được những người luôn đặt lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, người dân lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn, vất vả, thậm chí hy sinh cả bản thân vì lợi ích chung; “làm người đày tớ nhân dân chứ không phải làm quan nhân dân”, phải “yêu dân”, “kính dân” chứ không để “dân đói”, “dân rét” “dân dốt”, nghĩa là phải vì dân, phục vụ dân.

Làm tốt công tác quy hoạch từ đại hội Đảng bộ các cấp đến công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ và sự phát triển bền vững của đất nước. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân hãy bình tĩnh, tỉnh táo, cảnh giác trước những âm mưu, luận điệu xuyên tạc, tung hỏa mù, giả danh dân chủ của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị để gây mất niềm tin vào công tác giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

ĐỨC QUYỀN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *