Mạc Văn Trang – Lại “nổ” khi viết về nền giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay

Mạc Văn Trang – Lại “nổ” khi viết về nền giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay

Lướt qua trang mạng Facebook Tiếng dân news tôi thấy nhân vật Mạc Văn Trang có viết về “Một sinh viên ngoại năm 3 ngành điện ĐH Bách khoa Hà Nội đang rất “hot sau vai diễn nhỏ trong phim “Đào, phở và piano tên là Oraiden Manuel Sabonete, sinh năm 2000 là người Mozambique (Tên tiếng Việt của Oraiden là Đức). Tác giả đã đưa ra quan điểm cá nhân của mình lên nền giáo dục Việt Nam hiện nay là chưa phù hợp cho lắm, thậm chí có phần lồng ghép ý nghĩ chủ quan cá nhân mình. Vậy thực chất vấn đề là như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu.

Mạc Văn Trang - Lại “nổ” khi viết về nền giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay

Sau bài viết về của ông về “Mấy vấn đề về giáo dục phổ thông hiện nay” đăng trên Báo Tiếng dân News tháng 10 năm 2023. Bây giờ ông lại viết bài “Hãy nên suy nghĩ nghiêm túc!” – Thực chất đây là tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, bôi nhọ hình ảnh đất nước nói chung, ngành giáo dục nói riêng để…

Nhân vật Trang đưa ra hai vấn đề phải nói là cực đoan đó là: “Dù cho sinh viên Việt Nam có “chán Đảng, khô Đoàn” và “Mong rằng cậu thi cho vui thôi, chứ cứ theo đuổi những đề tài đó, có khi cậu thành Tổng Bí thư đảng Cộng sản Mozambique thì lại khổ dân, hại nước”.

Như vậy là ông đã khẳng định rằng sinh viên Việt Nam là không có mục tiêu, lý tưởng, hoài bão. Sinh viên Việt Nam nói riêng, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung chưa bao giờ là “chán Đảng, khô Đoàn” như ông Trang nói đâu? Thế hệ trẻ, những sinh viên Việt Nam luôn tin tưởng và phấn đấu làm rạng danh Tổ quốc trên trường quốc tế. Thế hệ thanh niên ngày nay được sống, học tập, lao động trong môi trường hòa bình; được thừa hưởng thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc đổi mới đất nước; được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển vững chắc của kinh tế – xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập để có trình độ văn hóa, chuyên môn cao hơn các lớp thanh niên đi trước. Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia. Suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, hăng hái, tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Thanh niên Việt Nam chúng ta luôn là người đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển quyết tâm cống hiến sức trẻ, xung kích hành động theo ngọn cờ dẫn đường của Đảng, cống hiến tất cả tài năng, sức lực và trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta có quyền khẳng định và tự hào về nền giáo dục Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu “Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”, “giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

Sau đó ông lại ví von một cách hài hước rơi nước mắt “… có khi cậu thành Tổng Bí thư đảng Cộng sản Mozambique thì lại khổ dân, hại nước”. Chúng ta biết rằng, ông Trang được Đảng và Nhà nước ta được ăn, được học đầy đủ để thành “Tiến sỹ” với tuổi đời gần 90 rồi mà lại quay xe nói xấu, bôi nhọ Đảng ta như vậy? Đất nước ta đang trên đà phát triển, hội nhập cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. Về nội dung này, không thể không thừa nhận về vấn đề trên “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. “Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Lật tẩy những thông tin xấu độc trên mạng xã hội là việc làm thường xuyên và hơn bao giờ hết nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả mầm mống của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Vì vậy, mỗi chúng ta mỗi khi tham gia mạng xã hội cần phải tình táo, sáng suốt, lựa chọn trang mạng, nội dung một một cách hữu ích, tránh tình trạng mơ hồ dẫn đến mất cảnh giác, mắc mưu của bọn phản động. Kiên quyết đấu tranh, phản bác lại các trang mạng xấu độc, những luận điệu xuyên tạc, sai trái, gây kích động trong đời sống nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vũng ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ẩn sâu ở trong đó, không biết mục đích chính trị của tác giả đó là gì? Có phải là nhằm mục đích chính trị nào đó không mà lại lo ngại cho thế hệ trẻ không? Lo ngại về Đảng ta lãnh đạo cả nước đi lên xây dựng CNXH không?… Đây có thể được coi là một cái cớ hoàn hảo để hạ bệ thế hệ trẻ Việt Nam, tôn sùng cái gọi là “ngoại” cũng như vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Báo Tiếng dân và tác giả Mạc Văn Trang kêu gào nhiều như vậy? Thực tế của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội đã chứng minh rất rõ cho hai vấn đề trên.

Hãy làm đúng lương tâm, trách nhiệm của một người công dân tốt đi đã rồi hãy nói đến việc kia chứ đừng như những kẻ bán nước dạy những người yêu nước học cách yêu nước nhé.

        QUANG GIỚI

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *