Nhận diện, đấu tranh với các tư tưởng lý luận chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay

Nhận diện, đấu tranh với các tư tưởng lý luận chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay

Thời gian qua, các lực lượng phản động chống phá cách mạng Việt Nam “mọc lên như nấm sau mưa”, chúng dùng rất nhiều thủ đoạn để đạt được mục đích. Trong đó, chúng phủ nhận toàn diện lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước.

Nhận diện, đấu tranh với các tư tưởng lý luận chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay

Trên phương diện chính trị – xã hội, các tư tưởng lý luận đó tập trung vào các nội dung:

Phủ nhận con đường cách mạng Việt Nam. Thông qua việc xuyên tạc, phủ nhận thành tựu cách mạng Việt Nam, do Đảng lãnh đạo trong hơn 90 năm qua;  bôi đen, “bi đát hóa” tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam, nhất là về vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… để họ “chứng minh” cho sự “chọn sai đường” của Đảng, Nhà nước. Thậm chí họ còn vu cáo “chủ nghĩa xã hội là quái thai lịch sử”, là “ý muốn ngông cuồng” của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I . Lênin. Từ đó họ khuyên chúng ta “đi theo chủ nghĩa tư bản mới phát triển giàu có được”… Thực chất các tư tưởng đó là muốn lái con đường phát triển của cách mạng Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

Để gieo rắc những tư tưởng đó, họ sử dụng thủ đoạn vừa tinh vi, vừa trắng trợn, lợi dụng những vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; lợi dụng những vấn đề lịch sử để lại và những hạn chế, thiếu sót của Đảng, Nhà nước (điều đó là có thật và khó tránh khỏi), chúng thổi phồng, các khuyết điểm, hạn chế, sai lầm của Đảng, Nhà nước coi đó là “bản chất” có tính phổ biến của Đảng… Chúng sử dụng nhiều “kênh” truyền tải, tác động: thông qua tiếp xúc, giao lưu trực tiếp với các tầng lớp xã hội, qua các diễn đàn hội nghị, hội thảo, đóng góp sửa đổi Hiến pháp, các đạo luật…

Sở dĩ những tư tưởng xấu độc đó rộ lên trong giai đoạn hiện nay, trước hết là do bản chất của các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá CNXH.  Hiện nay, chúng càng có điều kiện đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” để làm phân hóa tư tưởng, gây sự hoang mang, khiếp sợ, mơ hồ bản chất kẻ thù ở một bộ phận nhân dân, trí thức…Mặt khác, do những khó khăn của phong trào cộng sản công nhân quốc tế, khó khăn của đất nước, trước bước ngoặt của cách mạng, trước những hạn chế, sai lầm của Đảng, Nhà nước…nên các giá trị ưu việt của CNXH chưa được thể hiện rõ, đã làm giảm niềm tin vào CNXH, vào Đảng, vào chế độ…đã tạo điều kiện thuận lợi để các trào lưu tư tưởng xấu độc đủ loại tha hồ “tác oai, tác quái”.

Chống phá cách mạng Việt Nam là bản chất của các thế lực thù địch, nhưng chúng sẽ chẳng thể đạt được mong muốn. Bởi niềm tin, sự đoàn kết của nhân dân với Đảng, Nhà nước luôn luôn là tuyệt đối, những gì Đảng, Nhà nước đã mang lại cho nhân dân và dân tộc Việt Nam là vô giá. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn luôn sáng suốt trong lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi con đường mà nhân dân ta đã lựa chọn.

LUẬT HOÀNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *