Cảnh giác với chiêu bài lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội để chống phá

Cảnh giác với chiêu bài lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội để chống phá

Vừa qua, Quốc hội nước ta tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Mục đích là thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm.

Cảnh giác với chiêu bài lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội để chống phá

Thế nhưng, ngày 26 tháng 10 năm 2023 trên trang facebook Việt Tân đăng bài cho rằng chỉ có Đảng Cộng sản mới có “kiểu bầu cử” như vậy, người khác “không có quyền bầu phiếu bất tín nhiệm”. Rõ ràng Việt Tân đã lợi dụng vấn đề này để kích động, hòng phá hoại sự ổn định chính trị của nước ta. Bởi lẽ đây hoàn toàn không phải là việc bầu cử. Khi Việt Tân lên tiếng đã cho chúng ta thấy rõ sự ngu muội của Tân, không phân biệt được thế nào là bầu cử, thế nào là bỏ phiếu tín nhiệm! Bầu cử là phương thức lựa chọn người đại diện, thay mặt cho công dân để làm lãnh đạo, thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhất định. Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc Hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở xem xét, đánh giá cán bộ. Bầu cử sẽ có người trúng, người không. Người không trúng cử đương nhiên là do không được tín nhiễm, không đủ tài năng để có thể gánh vác trọng trách thay mặt người dân lãnh đạo, điều hành đất nước. Lấy phiếu tín nhiệm thực hiện với những người giữ chức vụ, có nghĩa là họ đã được người dân tín nhiệm lựa chọn, vậy tại sao Tân lại nói cần phải có phiếu “bất tín nhiệm” mới là hợp lẽ nhỉ!!!

Vậy nên tiếng nói của Tân bảo sao vẫn cứ lạc lõng, không được người dân đồng tình ủng hộ – trừ những kẻ nhân danh người yêu nước nhưng lại không để “đất nước mình yêu” được bình yên. Những gì Tân nói vẫn chỉ là “gậy ông đập lưng ông” mà thôi.

         LÊ ÚT – KCTĐ

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *