Việt Tân lại dùng bài quy chụp

Việt Tân lại dùng bài quy chụp

Mượn sự việc này, các “nhà zân chủ” Việt Tân quy chụp đội ngũ cán bộ, đảng viên là hoàn toàn không có căn cứ, thể hiện tầm hiểu biết vô cùng hạn hẹp. Như chúng ta đã biết, việc lựa chọn, kết nạp quần chúng vào Đảng cũng như lựa chọn, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ các cấp đều có tiêu chí và quy trình cụ thể được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, được tiến hành một cách dân chủ, công khai.

Việt Tân lại dùng bài quy chụp

Ngày 09/01/2023, trên trang facebook của Việt Tân có đăng tải bài viết mượn sự việc Bộ Công an phát hiện ông Hồ Hữu Tài, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D Nhà Bè (TP HCM) không biết chữ để quy chụp, bôi nhọ đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo các cấp, các ngành. Việt Tân cho rằng “Nạn mù chữ ở Việt Nam ngày nay coi như đã xóa gần hết. Chỉ còn lại những thành phần Đảng viên và lãnh đạo các cấp, các ngành địa phương”. Nội dung bài viết thể hiện tầm nhìn hạn hẹp của Việt Tân, thể hiện rõ bản chất phản động không bao giờ thay đổi của chúng.

Như chúng ta đã biết, Tại họp báo Chính phủ chiều 03/01/2023, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết ông Hồ Hữu Tài, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D Nhà Bè (TP HCM) không biết chữ, không đọc được và mới học lớp 3 cách đây 50 năm. Theo VnExpress đưa tin sáng 04/01/2023, đại diện Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết Trung tâm 50-17D do tư nhân đầu tư. Ông Hồ Hữu Tài là giám đốc nhưng không phải đăng kiểm viên, không phải người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định của Trung tâm hay ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện. Trung tâm 50-17D hiện có một dây chuyền kiểm định loại II với 6 đăng kiểm viên. Trong đó, ông Trần Thanh Vinh, Phó giám đốc Trung tâm, điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới.

Nghị định 139/2018 quy định lãnh đạo trung tâm đăng kiểm là người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định của đơn vị và ký giấy chứng nhận kiểm định. Người này phải là đăng kiểm viên xe cơ giới đã thực hiện nhiệm vụ của đăng kiểm viên tối thiểu 36 tháng. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam lý giải, trung tâm đăng kiểm hoạt động như một doanh nghiệp, sẽ có nhiều lãnh đạo cùng điều hành. Quy định trên được áp dụng với lãnh đạo chịu trách nhiệm chuyên môn, tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận kiểm định xe. “Khi soạn thảo quy định về xã hội hóa trung tâm đăng kiểm, Cục đã lường trước các vấn đề này, song việc lựa chọn lãnh đạo trung tâm là do doanh nghiệp đầu tư thực hiện. Do đó, bên cạnh các đơn vị làm tốt vẫn còn có đơn vị lựa chọn lãnh đạo chưa có năng lực”, đại diện Phòng Kiểm định nói. Thực tế, có lãnh đạo trung tâm kiểm định không phải là đăng kiểm viên, chỉ hiện diện với vai trò quản lý tài chính, tài sản của chủ đầu tư. Ở những trung tâm này, Phó giám đốc phụ trách là đăng kiểm viên và chịu trách nhiệm ký giấy chứng nhận kiểm định phương tiện và tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định.

Như vậy, việc ông Hồ Hữu Tài làm Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D Nhà Bè (TP HCM) khi không biết chữ là do đơn vị chủ đầu tư chưa làm tốt việc lựa chọn lãnh đạo, chọn lãnh đạo chưa có năng lực. Đây là sự việc mang tính cá nhân, không mang tính chất đại diện.

Mượn sự việc này, các “nhà zân chủ” Việt Tân quy chụp đội ngũ cán bộ, đảng viên là hoàn toàn không có căn cứ, thể hiện tầm hiểu biết vô cùng hạn hẹp. Như chúng ta đã biết, việc lựa chọn, kết nạp quần chúng vào Đảng cũng như lựa chọn, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ các cấp đều có tiêu chí và quy trình cụ thể được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, được tiến hành một cách dân chủ, công khai. Các đồng chí được lựa chọn đều có đầy đủ trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của mình phải thực hiện, được tập thể tín nhiệm cao.

Suy cho cùng, mục đích của Việt Tân khi đăng tải bài viết không có gì khác ngoài mưu đồ thấp hèn là tìm cách hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta, gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước. Đây là thủ đoạn vô cùng thâm hiểm nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình của chúng”. Mỗi chúng ta hãy luôn đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của chúng.

PHƯƠNG.HUY

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *