Hành động vô căn cứ, thiếu thiện chí của RFA

Hành động vô căn cứ, thiếu thiện chí của RFA

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn là lĩnh vực nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế và đây luôn là chủ đề được các thế lực phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Hành động vô căn cứ, thiếu thiện chí của RFA

Trên trang facebook của RFA ngày 05 tháng 12 năm 2022 có đăng tải bài viết với nội dung “Việt Nam thuộc nhóm các nước bị Hoa Kỳ giám sát đặc biệt về tự do tôn giáo”. Chúng lu loa rằng: Luật Tín ngưỡng-Tôn giáo lại cho phép Chính phủ Hà Nội quyền kiểm soát đáng kể đối với các thực hành tôn giáo theo những điều khoản mơ hồ với lý do an ninh quốc gia và đoàn kết dân tộc hay Nhiều vụ sách nhiễu, bắt bớ, đàn áp quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng tại các địa phương ở Việt Nam. Đây rõ ràng là hành động thiếu thiện chí, bóp méo sự thật, vu cáo bịa đặt đối với vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được quy định tại khoản 1, 2 điều 24 Hiến pháp năm 2013, cụ thể: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”.Với tinh thần đó, Nhà nước ta đã luôn nhất quán chính sách tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và đang nỗ lực bảo đảm tốt nhất quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và bình đẳng giữa các tôn giáo.

Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam thì chính công dân Việt Nam là những người được sống và thực hiện và được hiểu rõ nhất, lý luận kia chẳng qua là những lời kêu la của những kẻ thiếu thiện chí, thậm chí là của những kẻ không phải là công dân Việt Nam hoặc những tổ chức ở nước ngoài. Tâm địa của những kẻ chống phá luôn là vậy từ chính trị đến đời sống xã hội, chúng luôn ngày đêm ngồi tìm những sự vụ, sự kiện hoặc thậm chí bóp méo sự thật, nói không thành có sử dụng chiêu bài đối lập tôn giáo với chế độ xã hội chủ nghĩa nhằm tách các tôn giáo khỏi khối đại đoàn kết dân tộc nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Trong hiến pháp của Việt Nam chẳng có điều khoản nào là “mơ hồ” theo như lý sự “cùn”, vô căn cứ của chúng. Tuy nhiên tự do phải trong khuôn khổ của pháp luật. Cùng với việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi công dân, Nhà nước ta cũng kiên quyết đấu tranh đối với các hành vi lạm dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất của đất nước, kích động bạo lực hoặc tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước, chia rẽ nhân dân và chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Như chúng ta đã biết những kẻ lợi dụng tôn giáo, chức sắc cực đoan như: Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Ngọc Nam Phong…chúng lợi dụng những buổi sinh hoạt tôn giáo để tuyên truyền những thông tin sai lệch, xuyên tạc, kích động các con chiên chống lại chính quyền. Và khi những kẻ vi phạm pháp luật này bị bắt thì chúng lại dựng chuyện chính quyền Nhà nước Việt Nam đàn áp, bắt bớ quyền tự do tín ngưỡng của chúng. Đây là những chiêu bài cũ rích của chúng được lặp đi lặp lại với ý đồ chính trị xấu xa để chống phá cách mạng Việt Nam.

Sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào luôn là phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người dân Việt Nam khi tham gia tín ngưỡng tôn giáo. Lương giáo đoàn kết xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đã được khẳng định trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như giai đoạn xây dựng phát triển đất nước hiện nay. Bên cạnh đó công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc tôn giáo đều sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Pháp luật của Việt Nam nghiêm minh để phục vụ cuộc sống của nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước. Luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cũng nghiêm cấm mọi hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Bất kỳ ai, nếu vi phạm pháp luật dù với bất cứ lý do gì đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật.

Những luận điệu của những kẻ luôn cho rằng Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hay đưa Việt Nam vào danh sách giám sát đặc biệt chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số kẻ thiếu thiện chí với Việt Nam. Những luận điệu sai trái này không thể cản đường phát triển hùng cường của Việt Nam. Chúng sẽ bị đập tan bởi khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mong rằng mỗi bạn đọc biết lựa chọn nội dung và luôn có cái nhìn đúng đắn, biết phân biệt được đúng sai phải trái để các thế lực thù địch không có cơ hội để chống phá cách mạng Việt Nam.

– Hồng Khanh –

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *