Tái diễn luận điệu chống phá Công đoàn Việt Nam

Tái diễn luận điệu chống phá Công đoàn Việt Nam

Thời gian qua, các đối tượng xấu, cơ hội chính trị liên tục đưa ra những luận điệu sai lệch về Công đoàn Việt Nam nhằm tấn công, chống phá chế độ. Núp dưới danh nghĩa “bảo vệ tốt hơn cho quyền lợi của công nhân, người lao động”, chúng ra sức cổ xúy, hô hào đòi thành lập các “nghiệp đoàn độc lập”.

Tái diễn luận điệu chống phá Công đoàn Việt Nam

Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn. Số lượng công nhân ở nước ta chiếm khoảng 14% dân số, 27% lực lượng lao động xã hội, hằng năm đã tạo ra trên 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% giá trị thu ngân sách nhà nước. Xét về vị thế lịch sử, giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, lực lượng công nhân luôn có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ công nhân, các thế lực thù địch đã tìm mọi cách để tranh giành sự ủng hộ của lực lượng công nhân. Dĩ nhiên, những kẻ này không hề thực tâm mong đội ngũ công nhân Việt Nam phát triển, mục đích của chúng chỉ là lợi dụng lực lượng công nhân để chống phá chế độ, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Vì vậy, chúng ra sức “ăn gian, nói dối”, vừa tiến hành xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đội ngũ công nhân vừa tiến hành rêu rao, tuyên truyền, cổ xúy những nhận thức lệch lạc, phiến diện, mơ hồ liên quan đến vị thế, vai trò của lực lượng công nhân trong xã hội tư sản, coi đó là chuẩn mực mà Việt Nam phải làm theo. Trong đó, các đối tượng xấu đang chĩa mũi nhọn tấn công vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, đòi thành lập các “nghiệp đoàn độc lập”. Luận điệu xấu, độc được những kẻ này rêu rao là: “Các tổ chức “công đoàn” Việt Nam không phải là để đại diện quyền lợi công nhân, mà là để theo dõi công nhân rồi đàn áp họ”, “Cho đến năm 2022, tại Việt Nam vẫn không có một tầng lớp công nhân thực sự, mà đa số là những người nông dân làm thuê tại các nhà máy khu công nghiệp”, “Tình trạng yếu ớt của nghiệp đoàn độc lập sẽ duy trì sự thống trị của giới cầm quyền mệnh danh cộng sản, câu kết bồ bịch với giới tư bản trong và ngoài nước”…

Công đoàn là tổ chức đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Điều 10, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt. Thời điểm ban đầu, tổ chức công đoàn chỉ xuất hiện trong khu vực nhà nước thì hiện nay, công đoàn đã mở rộng hoạt động sang khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tổ chức công đoàn trên cả nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và người sử dụng lao động để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động.

Việc bảo vệ người lao động được tổ chức công đoàn thực hiện dưới nhiều hình thức. Trước hết, công đoàn đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động; đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Cùng với đó, Công đoàn Việt Nam cũng quan tâm tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt, thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến nhiều vụ việc tổ chức công đoàn đã đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện chủ sử dụng lao động ra tòa án nhân dân khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm. Đơn cử như tại Hà Nội, 175 hồ sơ công đoàn khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội đã được chuyển sang tòa án nhân dân cùng cấp thụ lý. Ngoài ra, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, chúng ta cũng chứng kiến tổ chức công đoàn ở các địa phương đã ủng hộ, hỗ trợ, tặng quà người lao động; giám sát và hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động thực hiện các thủ tục để hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ…

Có thể thấy, tổ chức công đoàn đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân và người lao động; thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua đã thu hút, khơi dậy động lực của đoàn viên, người lao động, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế – xã hội.

Phải thẳng thắn nói rõ, cái gọi là tổ chức “công đoàn độc lập” không đại diện cho quyền, lợi ích của người lao động. Dưới sự hỗ trợ, giúp sức, “gióng trống, khua chiêng” của một số tổ chức nước ngoài, các đối tượng xấu đang núp bóng bảo vệ người lao động để mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo công nhân và người lao động tham gia các tổ chức đối lập, bất hợp pháp. Mục tiêu của những kẻ này là thông qua các biện pháp “hòa bình”, “phi vũ trang” để tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong xã hội nước ta. Khi có đủ điều kiện, các tổ chức này sẽ câu kết, móc nối với các tổ chức nước ngoài để tiến hành “đấu tranh” theo hướng cách mạng màu, cách mạng đường phố, chuyển từ phi bạo lực sang bạo lực vũ trang. Vì vậy, mọi người phải hết sức cẩn trọng, không để bị các đối tượng xấu lừa mị, tiếp tay cho sai phạm.

***

Trần Anh

https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/139033/tai-dien-luan-dieu-chong-pha-cong-doan-viet-nam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *