Thành lập Vụ Địa bàn VIII tại Cần Thơ có gì mà phải công kích?

Thành lập Vụ Địa bàn VIII tại Cần Thơ có gì mà phải công kích?

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa thành lập Vụ Địa bàn VIII tại Cần Thơ. Thông tin này nhận được nhiều sự chú ý, bên cạnh đó có những người tự xưng là “trí thức” như ông Mạc Văn Trang mà đưa ra bình luận hết sức ngô nghê.

Thành lập Vụ Địa bàn VIII tại Cần Thơ có gì mà phải công kích?
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú trao quyết định cho Vụ trưởng Vụ Địa bàn VIII Nguyễn Thanh Sơn.

Trong giới “trí thức bàn phím”, có lẽ ít ai không biết đến ông Mạc Văn Trang, người từng có hơn 30 năm công tác ở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trước khi về hưu vào năm 2002. Điều đặc biệt ở ông là tuy chỉ có chuyên môn giáo dục nhưng cái gì ông cũng “biết”, cũng “bàn”. Có những bình luận của ông mà chỉ cần hơi hiểu biết đã thấy là ngô nghê. Đơn cử như mới đây nhất ông đã bình luận: “UB Kiểm tra Trung ương lập Vụ địa bàn Vlll ở Cần Thơ để theo dõi… Vậy ra không tin được các UB kiểm tra các tỉnh nữa!?”. Có lẽ khi bàn luận về vấn đề này, ông Trang vẫn chưa phân biệt được giữa cấp trung ương và cấp tỉnh, giữa “cán bộ thuộc diện trung ương quản lý” và “cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý”!

Việc ra mắt Vụ Địa phương VIII tại Cần Thơ là bước triển khai Quyết định 53-QĐ/TW ngày 6/1 của Bộ Chính trị khóa XIII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Trung ương.

Theo Quyết định 53, cơ cấu, tổ chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có những điều chỉnh lớn so với Quyết định 60 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này chỉ đơn thuần là đảo, trộn chức năng, nhiệm vụ của các vụ địa bàn mà không hề phát sinh ra chức năng mới. Theo Quyết định 60 trước đây thì Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 14 vụ bao gồm 6 vụ làm công tác địa bàn (2 Vụ trung ương và 4 Vụ địa phương), 3 đơn vị làm công tác chuyên đề và 5 vụ khối văn phòng. Theo Quyết định mới thì Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vẫn giữ nguyên số lượng 14 vụ, đơn vị trực thuộc, theo ba khối, gồm tám đơn vị làm công tác địa bàn, ba đơn vị làm công tác chuyên đề (gồm Nghiên cứu, Đào tạo – Bồi dưỡng, Tạp chí Kiểm tra) và ba đơn vị ở khối Văn phòng, Tổ chức – Cán bộ, Tổng hợp.

Thành lập Vụ Địa bàn VIII tại Cần Thơ có gì mà phải công kích?

Đã là Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì sẽ phụ trách các cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý. Theo Quyết định số 214-QĐ/TW ban hành ngày 2/1/2019 thì số này bao gồm các cán bộ giữ chức danh đứng đầu Nhà nước và Trung ương, chức danh khối các cơ quan Trung ương và cuối cùng là Chức danh thuộc khối tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. Dưới các cấp này sẽ là chức danh cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, Thành phố quản lý, và chiu sự giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh, Thành ủy. Như vậy là sự phân chia trách nhiệm, nhiệm vụ giữa Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh, Thành ủy đã khá rõ ràng, không có gì vướng mắc.

Ông Mạc Văn Trang từng nói “VTV phải xin lỗi tôi”, vậy ông sẽ xin lỗi ai khi buông ra những lời xuyên tạc để bôi nhọ cơ quan Trung ương như vậy?

An Diễm


Nguồn: Cánh cò

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *