An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu

An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài” tại phát biểu tổng kết, bế mạc Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Bảo đảm chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng”, tổ chức sáng 8/12, tại Hà Nội.

Hội thảo do Bộ Công an phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an đến 63 điểm cầu Công an các địa phương.

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cùng chủ trì Hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương…

An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội thảo.

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, thiết thực trong việc hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

Đào tạo nhân lực chuyên sâu bảo đảm an ninh mạng

Nhiều tham luận tâm huyết, sâu sắc đề cập tới các khía cạnh của chủ đề Hội thảo, như: “Bàn về chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng – Những yêu cầu bảo đảm các chỉ số an ninh, an toàn trong bối cảnh hiện nay” của Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; “Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng” của Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an do Thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an thừa ủy quyền trình bày tại Hội thảo; tham luận “Nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay” của PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; “Xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ sự nghiệp bảo vệ chủ quyền Quốc gia trong tình hình mới” của Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Hoài Anh;

An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội thảo.

Hay tham luận “An toàn thông tin mạng với bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng” của Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Phúc; “Tác động truyền thông xã hội với chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng – Một số kiến nghị, giải pháp” của Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; “Một số kinh nghiệm của Quân đội về chỉ đạo, tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng” của Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; “Ứng xử của các Quốc gia trên không gian mạng: Tăng cường hợp tác và đấu tranh trên mặt trận ngoại giao” của TS. Chu Minh Thảo, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại giao; “Công tác bảo đảm ANTT trên không gian mạng, ứng dụng mạng xã hội phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại Hội thảo, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá, bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là lĩnh vực hoàn toàn mới, khó, rất rộng lớn, phức tạp và nhạy cảm. Do đó, Hội thảo rất bổ ích, thiết thực và sau Hội thảo cần có một bài báo cáo, một quyển sách, hay một bài tổng luận tổng hợp lại tất cả kết quả Hội thảo. Từ tổng hợp này mới xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả kết quả của Hội thảo, và đó mới là kết quả cuối cùng của Hội thảo.

An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội thảo.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề cập 5 vấn đề liên quan đến nội dung Hội thảo, trong đó trước hết cần nâng cao nhận thức trách nhiệm về các khái niệm: Thế nào là không gian mạng, thế nào là không gian mạng Quốc gia; thế nào là an ninh mạng, an toàn thông tin và tác động của an ninh mạng, an toàn thông tin đối với An ninh Quốc gia của các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Thế nào là chủ quyền Quốc gia, phạm vi chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng. Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với công tác bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng. Trách nhiệm, thẩm quyền bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng của công dân, tổ chức, cá nhân, lực lượng chyên trách. Những vấn đề khác liên quan đến chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng…

“Mong rằng, các nhà khoa học, nhà lý luận, nhà lãnh đạo, nhà hoạt động thực tiễn đi sâu tìm hiểu, phân tích và biên tập. Từ nhận thức đó mới xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng; xây dựng các hệ thống, phương châm, nguyên tắc, giải pháp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng. Đây là yêu cầu rất quan trọng”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chỉ rõ.

An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu
An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu
Bộ trưởng Tô Lâm tặng sách cho các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Hội thảo.

Ngoài ra, cần chú trọng hợp tác quốc tế về bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng. Đầu tư phương tiện, kinh phí, điều kiện đảm bảo chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng. Tổ chức và nhân lực chuyên trách, nòng cốt bảo vệ An ninh Quốc gia trên không gian mạng.

Theo đồng chí Phan Đình Trạc, nhân lực này phải giỏi, chuyên nghiệp, chuyên sâu, luôn nghiên cứu, tìm tòi, say mê, sáng tạo thì mới làm được. “Phải có bản lĩnh kiên định, vững vàng, không bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng bởi những quan điểm lệch lạc, sai trái trên không gian mạng. Đảm bảo môi trường làm việc đặc thù, điều kiện đặc thù cho hoạt động của lực lượng chuyên trách này. Phân công, phân cấp trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp đồng bộ để các lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp, không chồng chéo. Đặc biệt, trong tiến trình xây dựng CAND, QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thì lực lượng nòng cốt, chuyên trách này phải hiện đại trước”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh thêm.

Chinh phục và “làm chủ” không gian mạng

Phát biểu kết luận, bế mạc Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh theo báo cáo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao đứng thứ hai trong các loại tội phạm nguy hiểm nhất, sau tội phạm khủng bố và 90% tội phạm truyền thống đã chuyển sang môi trường mạng hoặc có sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Do đó, vấn đề phát triển và làm chủ không gian mạng đã trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm.

An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu
An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu
An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu
Bộ trưởng Tô Lâm, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan triển lãm sách bên lề Hội thảo.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách và biện pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng.

Các chủ trương đều tập trung khẳng định: An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng quyết tâm giữ vững An ninh Quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm an ninh mạng Quốc gia; xác lập, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích Quốc gia – dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Đặc biệt, ngày 9/11/2021, vệ tinh NanoDragon do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo đã được phóng lên quỹ đạo, đánh đấu sự phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ, bước đầu khẳng định khả năng chinh phục và “làm chủ” không gian mạng của Việt Nam.

Hiện, Việt Nam cũng đang thúc đẩy hình thành hệ sinh thái sản phẩm công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng “Make in Viet Nam”. Đây là nỗ lực của Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ và kiểm soát chuỗi cung ứng về công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng, hướng tới một môi trường mạng tin cậy hơn. Cùng với đó là sự thành lập và phát triển các cơ quan chuyên trách bảo đảm an ninh thông tin, an ninh không gian mạng Quốc gia trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông đủ năng lực, sẵn sàng, chủ động đối phó với mọi nguy cơ xảy ra trên không gian mạng…

An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu
An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu
An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo đảm chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an cần tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Bộ Công an về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đi đôi với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông và an ninh mạng.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ viễn thông.

“Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống thông tin quan trọng về An ninh quốc gia; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn sớm hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên mạng”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

An ninh mạng và bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu
Bộ trưởng Tô Lâm, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham dự Hội thảo.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ thông tin và an ninh mạng tại các cơ sở đào tạo trong CAND, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia, các trường đại học, các tập đoàn công nghệ tiên tiến trên thế giới để tiếp thu công nghệ mới và kinh nghiệm bảo đảm an ninh mạng. Hoàn thiện các chính sách nhằm khuyến khích, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành trong nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và an ninh mạng.

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong bảo đảm an ninh mạng. Tổ chức phổ biến, tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ an ninh mạng cho các tổ chức, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách quản lý và vận hành hệ thống thông tin quan trọng về An ninh Quốc gia. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, cảnh giác của người dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh mạng…

Tại Hội thảo, Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã giới thiệu với các đại biểu những nội dung chủ đạo về cuốn sách “Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ Quốc gia” của Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an soạn thảo, được Nhà Xuất bản CAND phát hành tháng 11/2021. Sau phần giới thiệu, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng sách cho các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội thảo.

Minh Ngọc


Nguồn: Cánh cò

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *