Ông Đào Minh Quân nói gì vụ các thành viên “CPQGVNLT” bị bắt và xét xử

Ông Đào Minh Quân nói gì vụ các thành viên “CPQGVNLT” bị bắt và xét xử

Ông Đào Minh Quân nói gì vụ các thành viên

Các bạn nghe kỹ cái thằng ĐMQuân này nói đi, bạn sẽ phát hiện ra những chi tiết chứng tỏ là thằng này là THẰNG NÓI LÁO CHUYÊN NGHIỆP. Phần trước thì nói rằng “khi bị bắt thì CS đánh để không có thành có, có thì đánh cho chừa”. Sau đó, nó xác nhận là 2 “nạn nhân vô tội bị CS xét xử” không hề bị tra tấn hay đánh đập. Đã không hề bị tra tấn hay đánh đập thì cớ gì 2 đứa đó lại khai nhận là đã “hoạt động khủng bố dưới sự chỉ đạo của ĐMQuân”. Rõ ràng, cái thằng nói láo mà cũng LÁO NGU nữa! Nói một hồi cũng lòi ra là LÁO!

Đã thế còn nói “các nước đã gửi công hàm công nhận chính phủ lâm thời”… Đâu, công hàm đâu trưng ra coi nào? Làm gì có mà trưng!

Tướng cái thằng chuyên nói láo thì cặp mắt lúc nào cũng láo liêng, chẳng bao giờ nhìn trực diện.

Nguồn: Trang thông tin chống phản động

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *