2418. Khi nào thì tổng thống Đào Minh Quân đem 12 sư đoàn về giải phóng Việt Nam?

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *