Hải quan TP.HCM lập tổ rà soát hoạt động của Asanzo

Hải quan TP.HCM lập tổ rà soát hoạt động của Asanzo

Ông Đinh Ngọc Thắng – Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM vừa có chỉ đạo thành lập tổ rà soát, giải quyết các vấn đề liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo (Asanzo) và các công ty liên quan.

Hải quan TP.HCM lập tổ rà soát hoạt động của Asanzo

Nhiều đơn vị quản lý tổng rà soát hoạt động nhập khẩu của Asanzo-Ng.Ng

Trước đó, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng đã chủ trì cuộc họp với đơn vị quản lý rà soát các vấn đề liên quan đến Asanzo.

Cụ thể, các phòng Thuế xuất nhập khẩu, phòng Giám sát quản lý và các chi cục hải quan có liên quan việc nhập hàng của doanh nghiệp sẽ kiểm tra rà soát tất cả các quy định, văn bản quy phạm pháp luật hải quan liên quan đến nhập khẩu hàng hóa. Rà soát tất cả chính sách về mặt hàng, thuế cũng như về quản lý chuyên ngành, giá, thuế của Công ty Asanzo và các công ty liên quan.

Song song đó, Cục Hải quan TP.HCM sẽ phối hợp với Cục Thuế TP.HCM điều tra, xác minh tình trạng báo cáo quyết toán thuế hằng năm cũng như tình trạng chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước của các công ty con liên quan.

Ngoài ra, các phòng Công nghệ thông tin phối hợp với phòng Thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan TP.HCM, Cục Thuế TP.HCM và Sở KH-ĐT TP.HCM cũng sẽ tổng rà soát các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động của Công ty Asanzo. Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội kiểm soát hải quan cũng mở rộng rà soát các mặt hàng nhập khẩu, tổng hợp thông tin cụ thể.

Ông Thắng cho biết, việc rà soát về hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp này qua các cửa khẩu cũng đang tiến hành và sẽ sớm có báo cáo cho Tổng cục, Bộ Tài chính về hoạt động nhập khẩu, chấp hành thuế… của doanh nghiệp.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính trước đó, Tổng cục Hải quan được giao chủ trì phối hợp với Tổng cục Thuế và các đơn vị liên quan rà soát việc thực hiện quản lý nhà nước đối với việc nhập khẩu các sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường. Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm rà soát báo cáo về quản lý thuế liên quan Asanzo và có báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 10.7 tới. Tổng cục Hải quan sẽ chủ trì tổng hợp báo cáo Thủ tướng trước ngày 20.7.

Nguồn: Thanh niên

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *