Bây giờ chẳng phải "đảng linh mục" đang lóp ngóp đòi lên nắm quyền hay sao?

Bây giờ chẳng phải "đảng linh mục" đang lóp ngóp đòi lên nắm quyền hay sao?

Các “nhà dân chủ” suốt ngày đòi Việt Nam phải đa đảng, phải như Mỹ, như Phương Tây… Bây giờ chẳng phải “đảng linh mục” đang lóp ngóp đòi lên nắm quyền hay sao?

Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Ngọc Ngữ, Trương Văn Khẩn…vị nào cũng muốn lật đổ đảng cộng sản, vị nào cũng muốn rung chuông, tập hợp lực lượng…

Linh mục Đặng Hữu Nam càng ngày càng đi quá xa trong việc xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá sự bình yên của đất nước ta. Việc làm mới nhất của hắn là dùng mạng xã hội Facebook để xúc phạm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đã đến lúc chúng ta không thể nhân nhượng mãi như vậy được, vì càng nhân nhượng thì đám linh mục phản bội tổ quốc như Nam, Thục lại càng lấn tới.

Bây giờ chẳng phải "đảng linh mục" đang lóp ngóp đòi lên nắm quyền hay sao?

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *