2403. Tuyên truyền chống Nhà nước trên Facebook, kỹ sư phản động lĩnh án tù

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *