2379. Cựu chuẩn uý Biệt động quân Lê Bảo biểu diễn hành động đu càng trực thăng UH1 trong bảo tàng

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *