Phát hiện vĩ đại của đám Vịt Tàn đó là cá rô phi sống ở biển???

Phát hiện vĩ đại của đám Vịt Tàn đó là cá rô phi sống ở biển???

Phát hiện vĩ đại của đám Vịt Tàn đó là cá rô phi sống ở biển???? cho đám này đi thi ai thông minh học sinh mầm non thì hợp hơn ☺️chắc chớt mất?
Phát hiện vĩ đại của đám Vịt Tàn đó là cá rô phi sống ở biển???
Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Lý

9 Comments

  1. Vâng phát hiện mới nhất,mang tính khoa học,đột phá,cá rô phi sống nước mặn,mà môi trường sống của cá chỉ nước lợ và nước ngọt

  2. sao dm nó đéo ra chợ mua mấy con cá biển rồi làm màu cho nó hợp nhẻ, ngu như này khi đéo nào mới fuc cuốc được

  3. Hết trò vu khống , lôi bản cũ ra có vẻ linh nghiệm hơn !

  4. Ngồi bển hải ngoại suốt ngày ăn đồ hộp để xuyên tạc chờ ngài phắc quốc nên có hiểu gì thế gới đâu

  5. Đúng là bọn Việt tân não súc vật chứ không phải não người :))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *