Góc nhìn phiến diện của tổ chức khủng bố Việt Tân

Góc nhìn phiến diện của tổ chức khủng bố Việt Tân

Trong thời gian gần đây, trước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt là tình trạng tham nhũng vẫn còn khá nghiêm trọng; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã ra sức tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở Việt Nam. Chúng lợi dụng vào các vụ án tham nhũng kinh tế để thổi phồng những tồn tại, hạn chế, với mục đích cuối cùng là phủ nhận những thành tựu mà Đảng, đất nước và nhân dân ta đạt được, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng.

Trên trang facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân đã có bài viết xuyên tạc rằng “Các vụ việc như: – Chuyến bay giải cứu; – Việt Á ngoáy mũi toàn dân; 4 nữ tiếp viên… Đều có mẫu số chung là do ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN gây ra”. Mục đích của thông tin này là nhằm vẽ lên một bức tranh xám xịt về thực trạng xã hội Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, từ đó gây hoài nghi trong nhân dân vào các cấp lãnh đạo, hệ thống chính quyền từ Trung ương đến cơ sở, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ, tạo sự hoài nghi về quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, gây hiệu ứng tò mò, nhiều người nửa tin, nửa ngờ, đồng thời phá hoại sự đoàn kết trong Đảng, chia rẽ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội. Đây tiếp tục là chiêu trò “rượu cũ bình mới” mà tổ chức khủng bố Việt Tân tìm mọi cách tấn công vào Đảng và chế độ ta.

Góc nhìn phiến diện của tổ chức khủng bố Việt Tân

Thực tế, trong công tác phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, việc đưa ra xét xử nhiều vụ án về tham nhũng kinh tế; việc khởi tố, xử lý, kỷ luật cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã minh chứng cho chủ trương và hành động quyết liệt của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, các cơ quan, ban, ngành chức năng đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, trong đó lấy giáo dục làm cơ sở, lấy pháp chế làm đảm bảo, trên tinh thần nhân dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc; không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sự tác động của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Đặc biệt, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp, thường xuyên là của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được triển khai quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm đã được xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, vừa có tác dụng cảnh báo, răn đe, vừa siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, được dư luận quốc tế đánh giá cao. Những kết quả quan trọng trên không chỉ khẳng định quyết tâm kiểm soát quyền lực trong Đảng, trong hệ thống chính trị mà còn góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng được trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiên phong của mình.

Vì thế những luận điệu phủ nhận năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hay cố tình xuyên tạc công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực… đều bắt nguồn từ những dã tâm thâm độc của những kẻ phản động, khủng bố, cơ hội chính trị. Vậy nên, trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc chúng ta cần đề cao cảnh giác, bình tĩnh, sáng suốt nhận diện, không chia sẻ, bình luận, cổ súy cho những thông tin, hành vi sai trái. Đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác lại các luận điệu, thông tin sai trái bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước./.

MẠNH. HOÀNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *