2351. Cựu Mũ nồi nâu VNCH: Tôi hối tiếc cho những người đi lính cho chế độ Sài Gòn

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *