2335. Việt kiều Mỹ: Trước khi về VN, Trần Thị Ái Liên từng lên mạng hướng dẫn biểu tình lật đổ

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *