2325. Nguyễn Cường: “VNCH thua là đương nhiên, không có cửa thắng”

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *