2321 [Tiếng Quê Hương 67] Đừng lợi dụng tôn giáo. Khi giáo dân bạo động, chính quyền VN sẽ hành động

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *