2262. Phỏng vấn người dân trong nước: “David Lee, chúng tôi ủng hộ anh trong cuộc chiến với Ngô Kỷ”

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *