2019. Lại thêm một tên phản động bị bắt vì lên mạng xuyên tạc Đảng và Nhà nước (Thanh Tâm 51)

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *