2016.[Tiếng Quê Hương 37] Xung quanh tin đồn trong nước TBT Nguyễn phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *