20 năm tù cho Lê Đình Lượng, án cao nhất từng tuyên cho tội phản quốc và cái mác “Tù nhân lương tâm”

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *