LS Phùng Tuệ Châu: Đào Minh Quân dẫn 12 “sư đoàn” đến biểu tình trước cửa nhà tôi, tôi đã báo CS Mỹ

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *