Kimmy Tang, Việt kiều Mỹ: Những người ba que có ăn học, họ rất tôn trọng Bác Hồ (Kimmy Tang 19)

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *