[TQH 31] Tôi là người thiên chúa giáo nhưng không thể chấp nhận được nhưng linh mục chống phá ở VN

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *