Thêm thông tin chi tiết phiên toà xét xử nhóm khủng bố do Lisa Phạm cầm đầu (PX 134)

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *