“Đứa nào nói xấu Bác Hồ, gần nhà, tôi đến vả vào mồm chúng nó”

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *