[Tiếng Quê Hương 13] Việt kiều Mỹ: “Bọn chống Cộng cực đoan chỉ như hạt cát trên bãi biển”

Xem video [Tiếng Quê Hương 13] Việt kiều Mỹ: “Bọn chống Cộng cực đoan chỉ như hạt cát trên bãi biển”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *