Cựu lính VNCH bức xúc với bà PGS xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ (Lê Văn Bảo 8 )

Xem video Cựu lính VNCH bức xúc với bà PGS xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ (Lê Văn Bảo 8 )

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *