(DNL126) Nguyên Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và Doãn Như Lân vạch mặt bọn xuyên tạc lịch sử

Xem video (DNL126) Nguyên Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và Doãn Như Lân vạch mặt bọn xuyên tạc lịch sử

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *