1178. Vụ Trịnh Xuân Thanh, lũ chống Cộng cực đoan bỏ tiền ra để đuổi mây bắt gió” (Long Ngô 46)

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *