1097.Khi bắt đầu đi, tôi đã cầu xin ông ta đừng làm thế vì nó sẽ giết cả tôi lẫn ông ta…(L.Ngô 39)

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *