1077.”Từ thiện thì cứ việc nhưng kỷ niệm ngày quân lực VNCH thì quên mẹ chúng mày đi” (Long Ngô 30)

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *