1056.Phạm Trung: “Không phải cứ con chiên ngoan đạo là tốt, công dân phải sống theo hiến pháp và PL”

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *