Ngô Long: “Đấu tranh cho dân chủ nhân quyền mà chúng nó còn phân biệt chủng tộc, bài Hoa”

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *