(NCĐ 28): “Chửi công an, muốn lật đổ CS nhưng khi bị đánh, các vị lại nhờ công an can thiệp”

Nguồn video: Kênh Viet vision

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *