Nhại giọng

Nhại giọng

Bài chỉ để vui cười và để chạm nhẹ vào não kẻ đã nhại giọng hoặc bịa đặt chuyện chú bộ đội nói ngọng đi chợ hộ dân thôi. Nhẹ…
Quá đà…

Quá đà…

Sự quá đà sẽ dẫn đến việc bội thực, phản tác dụng, và thậm chí như là một hành vi xả rác lên mạng, trò thi đua mà bản chất…